20110627-ramirent_navnebytte

Vant pris for Norges mest effektive navnebyttekampanje

I juni 2010 bistod Futatsu Industries Bautas i en navneskiftekampanje til Ramirent både som mediebyrå og reklamebyrå.
Den 8. juni 2011 mottok Ramirent prisen ERA Marketing Award for sin strategiske navneendringskampanje i Norge.

Prisen ble utdelt under European Rental Associations (ERA) årlige seminar i Amsterdam.
Avgjørelsen ble basert på Ramirents effektive gjennomførelse av årets best planlagte strategiske kampanje.

– Undersøkelser viser at dette har vært blant de mest effektive navneendringskampanjene i Norge noe gang. Den har også bidratt til å øke folks bevissthet rundt fordelene med å leie utsyr i stedet for å eie. Dette var ikke bare en promoteringskampanje, den klarte også å involvere og inspirere ansatte i firmaet. Denne energien vil vi dra med oss videre og ha god nytte av i fremtiden da vi tror den vil føre til en kvalitetsheving, ikke bare for Ramirent, men også for utleieindustrien som helhet, sier markedsdirektør i Ramirent Norge, Ann-Kristin Ytreberg.

– Selv om Bautas var et sterkt merkenavn i Norge, var den norske avdelingen den eneste i konsernet som ikke bar Ramirent-navnet. Det var derfor på tide at de ble en del av Ramirent-familien. Navneendringen var også en del av et omfattende re-branding prosess i Ramirent-konsernet, med økt fokus på konsernets formål, visjon og strategiske retning. Timingen var også god med tanke på at vi kunne benytte navneendringen til å belyse andre endringer og forbedringer i konsernet. Gruppen går igjennom store prosesser for å forene systemer og prosessarbeid og forandringen forsterket viljen til å jobbe som et merkenavn og én bedrift, fortsetter Ytreberg .