Futatsu Industries er et kombinert mediebyrå og reklamebyrå som mener at problemløsning innenfor kommunikasjon og reklame er som problemløsning i alle andre fag og idretter; jo mer du praktiserer, jo bedre blir du. Derfor bruker våre kreatører rundt 80-90% av tiden sin på å løse briefer og komme opp med konseptuelle ideer, mens det normale for norske reklamebyråer ligger på rundt 30 %. Det betyr at vår betjeningsmodell i stor grad frigjør kreatørene fra kundekontakt, oppfølging, innsalg og møtevirksomhet. Ikke for å frata dem ansvar, men tvert imot for å øke fokuset og lette hverdagen. Jo mer tid du bruker på å jobbe med idé, jo mer presise og effektive (eller kreative) blir disse ideene.

Et annet punkt Futatsu Industries skiller seg ut på, er at alle kreative jobber på samtlige briefer. Det betyr flere veier til mål og større sannsynlighet for å finne den beste og mest effektive veien. Og fordi vi nok er det eneste reklamebyrået som konsekvent også er opptatt av effektene av kommunikasjonen vi lager, tør vi påstå at vi vet litt om hva vi skal se etter når det gjelder å finne frem til de beste løsningene. Intuisjon og presisjon – mediebyrå og reklamebyrå – rundt samme bord.