Unconscious insights or answers to problems that come in reverie do not come hit or miss… they pertain to those areas in which the person consciously has worked laboriously and with dedication.
Rollo May

Noen mennesker er intuitivt bedre til å forstå, komme i kontakt med og til å kommunisere med andre mennesker. Akkurat som noen har en begavelse for å forstå mekaniske innretninger eller matematiske formler, så har noen av oss fått lov til å utvikle et talent for å uttrykke tanker og ideer på en original måte. Futatsu Industries er et kombinert reklamebyrå og mediebyrå som er opptatt av å finne modige talenter som tør løse oppgaver på en unik og relevant måte, uten å bruke verken kreative bransjer eller produktkategorier til fasit.

Den andre kategorien vi er opptatt av å ansette, er de som har erfaring og kan systematisere denne uten samtidig å bli fastlåst. All kunnskap og presisjon skal i en skapende prosess åpne opp relevante retninger.