Med konkrete tilbud, men samtidig et behov for å gi Princess en personlighet og en stemme, laget Futatsu Industries en kampanje som klarte å holde andelene i et fallende marked. Tilbud trenger ikke være anmasende selv om de skal være tydelige.

Alle jobber for kunde