Nobels Fressenter t-skjorte

Nobels Fredssenter // Kampanje

Nobels Fredssenter har valgt Futatsu Industries, og med sine stadig utstillinger som belyser tankene til Alfred Nobel har jobben vårt å øke kjenneskapen. Futatsu Industries har vektlagt å gjøre Nobelprisvinennernes tanker mer tilgjengelige for vanlige Oslo-boere, og dermed senke terskelen til verdens mest prestisjefylte pris. Avis og kollektivt var primærmedia.

Alle jobber for kunde