Fargerike // Radiokampanje

Futatsu Industries har utarbeidet mediestrategi og kommunikasjonsstrategi for Fargerike. På radio har vi utviklet et konsept som både skal bygge kjennskap til Fargerike som Norges største fargehandel, samt øke relevans gjennom gode tilbud. Konseptet heter Norges Fargerikskringkasting. Enjoy.

Alle jobber for kunde