Filmene er laget som en takkesang og viser forskjellige vennesituasjoner der venner strekker seg langt for hverandre.

Alle jobber for kunde