Chess // Det er kanskje derfor…

Chess er et nøkternt lavprisselskap som med en folkelig profil gjør det enkelt og billig, men med all støy i et marked der selv Telenor oppleves å være «billig», var det viktig for Chess å gi folk et kunnskapsmessig fundament. Et selskap som i liten grad hadde brukt reklame mesn Idar Vollvik ledet an, var det nå viktig å vise hva Chess faktisk var laget av.

Alle jobber for kunde