– Riktige folk

Kommer du til å jobbe med de ledende i byrået, eller dukker de bare opp i store møter og presentasjoner? Hvem gjør egentlig jobben for deg, hvem har ansvaret og overoppsynet og hvem har den daglige kontakten?

– Riktig kompetanse og relevant erfaring

Er dette personer og et miljø som har utviklet interessante cases, læring og tanker om hvordan effekt skapes for slike som deg? Eller har de en prosessorientert holdning til medierådgivning?

 

– Riktig set-up og struktur

Ideelt vil du ha et topptungt miljø som er lette til fots. Hvis du ikke får det, prioriterer de noen andre enn deg. Får du ikke de flinkeste i byrået på din business, finn de flinke et annet sted.