Som kombinert mediebyrå og reklamebyrå er vi mer enn de fleste opptatt av at kommunikasjonen vi utvikler og distribuerer skal ha effekt. Vår erfaring og forskning på ”best practise” viser at markedsførere som er gode på å sette gode mål, og på å evaluere ulike tiltaks evne til å levere på målene oppnår bedre resultater. Gode mål gjør det lettere å prioritere, mens evaluering er nødvendig for læring og forbedring. Derfor anbefaler vi alle våre kunder å sette opp gode målesystemer. I Futatsu Industries har vi utviklet Futatsu Brand Track for å måle merkevareeffekter, og Futatsu Ad Track for å evaluere selve reklameuttrykket.

Futatsu Brand Tracking

Det finnes mange analysemetoder for måling av kommunikasjon- og reklameeffekter. Vår erfaring er at mange av metodene er gode, men ofte for kostbare og ressurskrevende for norske annonsører å gjennomføre.

I Futatsu Industries har vi derfor utviklet et måleverktøy som på en enkel og prisvennlig måte måler reklamens effekt på forretningsdriften. Kunnskap om holdningsmål, atferdsmål og forretningsmål til ditt eget og dine viktigste konkurrenters produkter og merker, gir oss kunnskap om hvor effektiv vi evner å være.

Vi har utviklet et måleverktøy som kontinuerlig måler målgruppens inntrykk av merkevaren på fem sentrale områder; merkets andel i hodet, andel vareprat, andel i hjertet, andel omtanke og andel av pengeboken.

futatsubrandtacker

Futatsu Ad track

Det er mange parametere som påvirker et produkt, tjeneste eller merkets andel i hodet, andel vareprat, andel i hjertet, andel omtanke og andel av lommeboken.

Målgruppen gjør ikke alltid som vi sier, men oftere det de har lyst til. Deres inntrykk av et produkt, tjeneste eller merket blir ofte påvirket av helt andre årsaker enn reklamen. Mang en annonsør har opplevd at helt andre årsaker enn reklamen, er avgjørende for suksess. Temperatur, vær og vind, pris, distribusjon, sesongvariasjoner og konkurrenter, påvirker påvirker ofte målgruppen mer enn reklamebudskapet.

Nettopp av den grunn, mener vi i Futatsu Industries det er viktig å ha et system for måling av reklamens bidrag til inntrykk av merket.

Ved å måle reklamens evne til å påvirke målgruppens oppmerksomhet, involvering i budskapet og motivasjon til å handle, før-under-og etter reklamekampanjen, kan vi si mer om reklamens bidrag til endring i holdninger og atferd.

Eksempel på spørsmål vi måler kan du se her:

Reklameoppmerksomhet

Hvilke merkevarer kan du huske å ha sett reklame for den siste tiden? Kan du huske å ha sett denne før? Hvem var dette reklame for? La du merke til hvem som var avsender av reklamen du nettopp så?

Reklameinnvolvering

Du skal nå besvare noen spørsmål angånde reklamen du fikk se, som var for merke a. Når du så denne reklamen for merke a fikk du inntrykk av at andre personer, som deg selv, ville like å se denne reklamen?

Reklamemotivasjon

Fikk denne reklamen deg til å bli mer interessert i å……merke a?

Hvorfor fikk denne reklamen deg til å bli mer interessert i å……merke a?

Reklameliking

Alt i alt, hvor godt likte du denne reklamen for….?

Hvor godt synes du følgende utsagn passer på reklamen for merke a?