less is more

1. LESS IS MORE

Mange tror at best effekt kommer gjennom å bruke flere partnere og store team fra flere avdelinger. Den viktigste grunnen er at de fleste byråer er spesialiserte enten på utvikling av budskapet eller på kjøp av medieplass.Det gir et stort internt effektivitetstap, fordi disse miljøene er organiserte i ulike siloer (TV, internett, søk, mobil, sosiale medier) som skal koordineres, og noe som øker feilmarginen for spesialister som ikke kjenner problemstillingen godt. Disse har ofte manglende forståelse for hverandres kompetanse. I Futatsu Industries har vi organisert oss annerledes. Du får en strateg med lang erfaring innen kommunikasjons- og mediestrategi, og god kjennskap til alle mediekanaler. I tillegg får du en spesialist med dybdekompetanse innenfor planlegging og optimalisering av hver enkelt kanal. Det gir konsistens og synergi mellom oppgaver, budskap og medieplan.

2. Størrelse betyr ikke bedre betingelser

Mange tror at store mediebyråer oppnår bedre betingelser enn de mindre. Men alt handler stort sett om individuelle forhandlinger kunde for kunde.
Det viktigste er allikevel dette (noe de aller fleste har erfart): det er kunnskap, og ikke størrelse som gir makt. Sitter du med kunnskapen, sitter du med mulighetene og makten. Store byråer har ofte en sjefsforhandler som jobber med en portefølje av kunder, og har et stort press på å levere høye rabatter for store internasjonale aktører. Da hender det at noen kunder må betale litt mer for at andreskal få bedre betingelser. Og at man av og til velger medier basert på hvor man får den beste rabatten fremfor hvor man får den beste effekten.
I Futatsu Industries er vi opptatt av å kjøpe den optimale medieplanen til en lavest mulig pris. Det krever at vi gjør en grundig jobb i planleggingsfasen, og at vi vet mye mer enn mediene selv om hva som virker og ikke virker for dine merkevarer. Derfor legger vi stor vekt på analyse og effektdokumentasjon for våre kunder.

3. Menneskene er viktigere enn systemene

 

Medieplanlegging krever systematikk og gode verktøy. Medievalgsverktøyene gir deg grunnlaget for å treffe gode valg, men som undersøkelser flest har de liten verdi uten flinke folk som evner å trekke ut innsikt og muligheter. De aller beste personene til å gjøre dette har talent, utdannelse, lidenskap for faget og ikke minst erfaring. Det er et begrenset antall slike ressurspersoner i bransjen, men det er veldig mange titler og stillinger som skal bekles. Derfor finnes det en logikk som sier at man tjener mest penger hvis de dårligst betalte rådgiverne bruker minst mulig tid på å plassere mest mulig penger. I Futatsu Industries finnes det ingen juniorer, kun erfarne rådgivere med hands-on mediekunnskap. Du får en strategisk rådgiver med mer enn 15 års erfaring innen media og reklame, og en spesialist med nær 10 års medieerfaring.

Mennskene er viktigere enn systemene

4. Content is king – data is queen

De fleste mediebyråer ansetter analytikere, plannere og andre “systemteknikere”.
Det prates mye om innovasjon, strategi og mediekreativitet, men alt de gjør er som oftest å legge opp til løsninger andre må løse. Det som flytter holdninger og markedsandeler er disse løsningene, eller idéene, og selv om de fleste miljøer hevder de er kreative, er idékraft en sjelden valuta i mediebyråverdenen. For en ny medievirkelighet stiller større krav til kreativitet. Der medieplanlegging pleide å handle om rene innkjøp av medieplass, handler det nå også om å utvikle og forvalte kundenes egne medieplattformer, samt å skape idéer som det er verdt å dele. For her er det frustrerende faktum; en medieplan endrer fullstendig karakter avhengig av idéen den forvalter. I Futatsu Industries er vi opptatt av å utnytte alle mulighetene som ligger i det nye medielandskapet. Da kommer det godt med at vi har 12 dyktige kreatører med på laget.

lett på tå

5. Mindre mediebyråer må jobbe hardere

 

I et lite land er mange markedsføringsbudsjetter styrt fra utlandet. Naturlig nok,siden en god del merkevarer på det norske markedet er utenlandske. Internasjonale mediebyråer har ofte internasjonale kontrakter og kunder de får gjennom sine nettverk.Det gir dem volum som er uavhengig av lokale forhold. Lokale og mindre mediebyråer derimot, kan kun vinne lokalt. Den måten de kan sloss mot de store på, er å levere bedre resultater.Hos oss må derfor de dyktigste folkene jobbe skreddersøm på hver enkelt kunde, og ikke bare gå i de viktigste møtene.