Creativity… requires limits for the creative act rises out of the struggle of human beings with and against that which limits them.

Rollo May

Futatsu Industries ble startet opp i desember 2006 av erfarne folk fra mediebyråbransjen og reklamebyråverden. Derfor er vi et reklamebyrå som er preget av at vi også er et mediebyrå. Vi mener effektiv kommunikasjon handler om to enkle komponenter; presisjon og intuisjon. Jo mer man vet, og jo bedre man evner å utlede denne kunnskapen i kommunikasjon som skaper effekt, jo mer får man igjen.

Hos oss er ikke kreativitet en kunstform utøvd av synsende byråfolk og sponset av kunder. Det er et verktøy for å oppnå bedre resultater med en lavere innsats i potten. Jo mer presist konseptet er, jo mer effektivt vil det være. Derfor skal vår kommunikasjon skape mer oppmerksomhet, involvering og motivasjon hos de riktige menneskene, tydeligere forskjell til konkurrentene og mer målbar effekt for færre investerte kroner.
Først da har vi et godt konsept og en god idè. For å vinne hjerter og lommebøker må man starte presist og deretter la sterke kreative krefter få boltre seg innenfor gitte rammer. Lord Leverhume sa en gang at halvparten av alle hans markedskroner var bortkastet, han visste bare ikke hvilken halvpart. Det er ikke lenger et reelt problem mener vi.