Gassellene 2013

Høyt på gasellekåringen

Futatsu kommer på en 130.plass på DN’s gasellekåring, med en vekst på 229% over tre år. Det bringer byrået til topps i bransjen, uten at det har vært noen prioritet. Byråleder Aris Theophilakis sier at «dette er en ren volumkåring og sier bare indirekte noe om kvaliteten vår. Vekst er viktig for å være sunne og stabile, men utover det er det vel lite å hente ut av en sånn kåring». Bortsett fra at det kanskje er hyggelig å bli nevnt kanskje?