Futatsu med Nettavisen

Futatsu med Nettavisen 2.0

Mediehuset tar grep
– Skal lage Nettavisen 2.0

Nettavisen har klare mål om vekst, og har innledet et samarbeide med Futatsu Industries for å utvikle et enda bedre og tydeligere produkt.

Som Norges første nettavis, og fremdeles en av de få uten en papirutgave, har Nettavisen klart å holde en solid posisjon i et meget omskiftelig medielandskap. Med stabilt høye lesertall og en journalistisk bredde som favner næringsliv på den ene siden og livsstil og bloggere på den andre, gjør at Nettavisen har et større leserpotensial enn de føler de får tatt ut i dag.

– I Nettavisen har vi vist at vi har livets rett og kan spille en viktig rolle i samfunnsdebatten, og som en interessant nyhetsformidler. Med kjøpet av blogg.no tok vi skrittet mot en mer dynamisk form for nyhetsformidler, eller meningsutveksler om du vil, og det er dette vi vil gjøre enda tydeligere mot nye brukere, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum. Sammen med salgsdirektør Christine Aanerud og markedsdirektør Sara Narvhus Oksdøl har han ledet den pågående strategiprosessen.

Etter å ha sondert markedet for mulige strategiske samtalepartnere, falt valget på Futatsu Industries. Det kombinerte medie- og reklamebyrået innehar både strategisk erfaring og mediekompetanse som Nettavisen har funnet interessant.
– Vi har innledet et samarbeide på strategi med Futatsu Industries for å utforske hvilke muligheter vi har for å bli et enda bedre og tydeligere produkt. Dette handler først og fremst om redaksjonelle omprioriteringer samt design-og brukermessige grep, og på sikt får vi vurdere ekstern kommunikasjon, men det har ingen prioritet nå. Futatsu er faglig sterke, strukturerte og løsningsorienterte, noe som var avgjørende for oss, sier salgsdirektør Christine Aanerud.

Hun vil ikke si noe om deadline på prosjektet, men sier at Nettavisen er sultne og utålmodige, så det er ikke snakk om vinter og vår, kanskje bare vår. Arbeidsgruppe hos Futatsu Industries består av strategisk partner Svein Larsen, prosjektleder Lena Solbakken Johnsen, kreativ leder Aris Theophilakis og Head of Art Niri von Bøyesen.

——-

For nærmere info: gunnar.stavrum@nettavisen.no