BIGDATA_illustration

BIG DATA – og seks måter å takle det på

Her følger noen scenarioer for deg som ikke allerede har implementert en konsernstrategi for Big Data frem mot 2017.

1. Big data er den en helt nye måten å forstå, kategorisere og analysere de mengdene med bruker- og adferdsdata som ligger der ute som moden frukt og bare venter på å bli til spesialkomponert kompott eller noe annet som gir høy avkastning. Forventningen om at alle kunder kan omgjøres til profitable og unike algoritmer er det som blir til virkelighet når du på en grundig måte går inn i dine kunders adferdsdata . Marketing i fremtiden handler derfor ikke om å forstå psykologiske behov eller marketingprinsipper, men om å kunne programmere intelligente algoritmer basert på input i sanntid. Big data blir big data jobs. Så etterutdanning, here you come!

2. Big data er bare et nytt fryktbegrep fra de samme ondsinnede IT-folkene som ga oss Y2K. Under banneret ”bruk all informasjon som finnes, eller dø”, stormer de rundt med bekymrede miner (som egentlig er billige Halloween masker), og peker på at alle konkurrentene dine kan alt om kundene der ute, mens du er fortapt som ikke er en sexy multibrained cyborg som spiser exabyte med kundeintim data til frokost og spyr ut dataprogrammer til lunsj. Nok en hysterisk fad fra USA med andre ord.

3. Big data er et uunngåelig fremskritt siden teknologien på bare to år er blitt så rimelig at de fleste nå kan nyttiggjøre seg disse verdenshavene med informasjon som transaksjoner, sosial og digital adferd avstedkommer. Dette er en helt naturlig utvikling, for hvem sier at intuisjon og innsikt kan trumfe sanntidsdata der automatisering på alle andre fronter har gjort en del menneskelige funksjoner overflødige? Skjønt, overflødige. Det handler om bedre å måle bevegelser og adferd, ikke slik den tolkes av brukerne selv, men slik den faktisk skjer. På den måten måler man det som objektivt gjøres, og ikke det som subjektivt erindres. Dyktige markedsførere må uansett finne seg i å jobbe tett med analytikere, programmerere og produktutviklere i en tid hvor kampanjetenkning forsvinner til fordel for livssituasjonstenking.

4. Big data tilbyr så til de grader skreddersydd segmentering at det vil fremskynde datalagringsdirektiver og personvernreglement som får antiterrorlovene til å se like puslete ut som norske journalisters Vær Varsom plakat. For å bli stalket i alt du gjør foran maskinen din, gjør skreddersømmen så trang at du vil miste sosial valuta og savne ikke-programmerte tilfeldigheter. Kvasi-intim personliggjøring er en DM/CRM trend som kommer og går, og resulterer i at man jevnlig må oppfinne massekommunikasjonen fordi den faktisk forener store befolkningsgrupper under fenomenet NORMATIV OPPFØRSEL, en underbevisst og samlende kraft som alltid blir undervurdert av teknologer . ”Sånne som meg” er sterkere enn ”Bare min”.

5. Big data er ikke bare en måte å kommersielt fotfølge kunder på, det er et styringsverktøy for ledelse av hele bedriften, ja departementet eller sykehuset for den saks skyld. For når alle hendelser kan lagres, analyseres og speiles til å bli tilpassede handlinger i alt fra bemanningsrutiner til handling av bagasje, er ikke Big Data lenger en programmeringsutfordring, men en alvorlig utfordring for menneskelig samhandel og utveksling og – ja, for jobbene våre. Der sjefen i dag ville brukt hodet, magen og sine medarbeidere som retningsgivere, vil en algoritme raskere regne seg frem til om man skal satse på en flyrute mellom Oslo og Kairo, om man skal introdusere pølser med lakris eller om flatskjermkundene i dag trenger 20% eller 35% rabatt for kjøpe lageret tomt. Maskiner som perfekt kan regne ut hva andre mennesker til enhver tid trenger, vil selvfølgelig være mer effektive enn feilbarlige mennesker til å bruke slik informasjon. Big Data er derfor snarveien til Big Brother (fremtidsvisjonen til Orwell og ikke TV-serien).

6. Big Data ¢ƒú‘‘›=¬››Ω√$Lâœõ!@‡˚M”‹OÛ…‹T≠©ò;0$$D‹b Núrô P Än-«àπD˚§é£∂flwÃLÄjîÆü?ˇÈœ~~qyàµVQ°îT˝p8˛˙◊øñ&«„·ˆ›≠õ
%’FåPµ˛)H°n÷’ÊÁœüCƒ´Ø_ Nßqvªi7]M„Â∫Ã%/ÛÈÓ˛ˆ’√›Î„˝ªÂt®KÛ`¢ ∆0Ëëà8 b¢<î4îd¶û èCJ Det siste er en algoritme som er i ferd med å skjønne meg. Neste artikkel fra undertegnede vil derfor bli skrevet av dette programmet i sin helhet.